COMPATIBILITATS
I SIMILITUDS

La necessitat de compartir i enfocar la convivència quotidiana d'una parella, els interessos d'uns socis, de clients o d'un col·lectiu, han de ser compatibles i complementaris per a arribar a un bon enteniment que faciliti un tracte harmoniós i que tot plegat repercuteixi en l'obtenció d'objectius establerts.

Des dels seus orígens, l'ésser humà s'ha relacionat amb el grup de pertinença, en el qual està integrat convertint-se en una necessitat essencial, no obstant això pot ser satisfactori o no, segons les prioritats, els interessos i principalment la personalitat de cadascun en relació als interessos comuns.


Tàndem Obama + Clinton

 

El repte personal i carisma social són els factors que han dut a Barack Obama a la presidència.

L'estratègia i convicció, caracteritzen a Hillary Clinton, la cara externa, la representant, de la Casa Blanca.

 

(veure Obama)
(veure Clinton)


Dues cares, dos estils i un objectiu comú

Ambdós amb solvents personalitats amb poder de comunicació.

El carisma de Barack s’evidencia a l'expressar el seu missatge clar, resolt i enèrgic en un to entusiasta, que desprèn serenitat i calidesa.

- Les inicials destaquen per grans i inflades en relació de la resta del nom, vertical reafirmativa, el traç general de les signatures és porós, ferm i decidit.

- Un tònic modelatge carnós cobreix la seva cara, la zona afectiva és la més expansiva, els receptors són grans i recollits, i la moderada inclinació del front diferenciat controla la forta i sortint barbeta.

El caràcter de Hillary desprèn autoritat i decisió, la fluïdesa i claredat de les seves propostes, precises i pragmàtiques transmeten il·lusió.

- Escriptura àgil i ferma de formes senzilles de fàcil lectura . La lletres majúscules altes en relació a les restants, la “ll” sense bucle.

- El rostre expansiu i fort, especialment la zona mitja que es projecta cap a davant però contingut pels receptors, especialment els ulls i boca ben definits. Tonicitat general en tots els trets.


També coincideixen en els interessos soci-polítics.

Barack s'interessa per les persones i els problemes de la ciutadania, ocupant-se a promoure programes polítics i socials que els donin resposta.

- Predomina la zona soci-afectiva, el nas és una mica molsut, les parpelles caigudes i les tres zones del front bé marcades en una suau inclinació.

- Lletres aplanades, traç nodrit, els finals de paraula llargs.


Interessada per causes socials, Hillary està oberta a noves possibilitats i en la resolució dels conflictes internacionals.

- Destaca en el seu rostre la zona afectiva, en la qual es projecta el nas i destaquen els pòmuls, els receptors estan abrigats encara que els ulls es distancien de les celles.

- La signatura és fluïda de base sinuosa i lletres amb suaus angles.


Coincideixen que les seves ments són àgils, les idees clares, creatives i estratègiques, i de mentalitat oberta i global
.

Barack orienta la seva tàctica segons la percepció que te de les situacions, les seves idees creatives i realistes les enfoca estratègicament, produeixen canvis i millores immediates però també amb la vista posada en projectes nacionals i internacionals ambicioses de més ampli abast.

- Front ample diferenciada una mica inclinada, els polsos una mica enfonsades, els ulls caiguts i protegits, el nas amb la punta cap avall, la mirada segura i el mentó fort que avança.

- En la signatura, les majúscules són grans i amples, la base de la “B” angulosa que es creua amb una vertical enèrgica, el traçat de lletres desdibuixades i esmunyedisses com un fil que avancen amb fluïdesa.


La reacció ràpida de Hillary, li facilita una immediata maniobra i reorientació encertada dels assumptes diplomàtics davant situacions inesperades, al tenir en compte dades concretes. Preveu a llarg termini i s'anticipa als fets amb idees innovadores i recursos mesurats, sense perdre de vista les situacions immediates.

- Escriptura fluïda que es llegeixen fàcilment per la senzillesa de les formes que avancen sobre una base flexible de lletres mòbils. Majúscules amples en la part superior i el llaç de la “H”.

- El front és gran, inclinat i una mica arrodonit, el nas i barbeta avancen, els ulls expressius apartats de les celles i protegits com ho són també el nas i boca.


S'aprecia en els dos, el repte de superar-se a si mateixos i de resoldre els problemes, en una expressió realista del que volen: gestionar i promoure.

La motivació de Barack és anar al fons dels problemes socials, a no tenir-los por i a aplicar polítiques que els resolguin.

- La “B” s'inclina un poc cap a l'esquerra, el traç vertical és ferm i les lletres estan totes elles fluidament unides entre si en un traçat nodrit i ferm que avança i s'allarga cap a la dreta.

- La mandíbula és la zona més estreta encara que el mentó és fort i és projecta. El front té les tres zones ben marcades. El nas carnosa perfilada lleugerament cap avall sorgeix des dels laterals aplanats.


A Hillary el que l’estimula és realitzar i concretar els projectes, ser conseqüent, actuar amb valentia i avançar amb decisió.

- Fermesa i fluïdesa en la seva escriptura de traç nodrit, una lleugera inclinació d'algunes paraules cap a l'esquerra.

- El front gran és inclinada amb un suau relleu en la zona de damunt les celles. Una mica plans els laterals del nas que, d'igual manera que la barbeta, van endavant. La mandíbula és ampla i en general tot el rostre és tònic.


La seva facilitat en el tracte i la seva sociabilitat no evidencien el seu món íntim, reservat i independent, encara que això ho viuen i expressen de forma diferent.

Destaca en Barack la seva receptivitat, la resolta adaptació a l'entorn i el tracte afectuós, però és intimista i reservat, no exterioritza els seus afectes, protegint d'aquesta manera el seu individualisme.

- El modelatge ondulat i carnós de la cara i del nas que avança entre els laterals plans, amb la punta que baixa lleugerament, les profundes arrugues que descendeixen per les galtes, els orificis són vibrants, les parpelles caigudes i la mirada serena.

- Signatura amb un traç flexible àgil i ferm, porós. Formes arrodonides i poc llegible, amb finals llargs.


Hillary no demostra la seva fragilitat afectiva malgrat la seva habitual relació airosa i festiva, però és molt sensible, se sent ferida fàcilment i reacciona de vegades amb duresa.

- La delicadesa dels ulls, ben dibuixats i expressius, la boca gran poc carnosa, en canvi el nas si que ho és una mica i avança entre zones una mica aplanades i orificis mig oberts. To en el marc i en els receptors.

- El traç nodrit i ferm de la seva signatura de lletres una mica anguloses i inquietes, avança prudentment en una línia ondulant.