QUE FAIG?

“Ofreixo un sistema diferent i innovador”

Ofereixo els meus coneixements per a millorar les relacions entre les persones, sigui en el món de l'empresa en Selecció de Personal, en altres àmbits professionals o bé en aspectes de caràcter més particular i personal.

La meva experiència professional amb 25 anys de pràctica m'ha permès comprovar que ambdues disciplines (la Grafologia i la Morfopsicologia) han estat per mi uns instruments indispensables i satisfactoris per donar resposta als requeriments que m’han sol·licitat.

En definitiva, ajudar en totes aquelles situacions que requereixin interrelació humana o en el coneixement d'un mateix.


“Sistema Flash”

El meu objectiu és agilitar els processos de selecció, ja siguin per a empreses o per a altre tipus d'entitats o institucions, i reduir costos.

El “Sistema Flash” és un informe verbal, en el qual en 30 minuts s'obté la valoració d'una persona per mitjà de la seva escriptura (grafologia) i de la seva fotografia (morfopsicologia).

Aquest sistema, a més de ser ràpid i econòmic, em permet tenir un intercanvi d'opinió amb l'empresa client puntualitzant els aspectes més específics del candidat, col·laborador, cooperant o personatge del món de la cultura, reforçant i complementant la valoració de l'empresa o institució.

Consulta "on-line"

Es tracta d'enviar-me, còmodament, per email, un text escrit a mà amb la signatura i/o una foto de la persona. Això és suficient per a conèixer bé a la persona analitzada i les seves característiques més destacades.

Els resultats també és poden donar per via Telefónica.


Assessorament i Selecció de Personal

“El millor currículum no sempre es el millor candidat”

Aquesta és la principal raó per la que abans de cobrir un lloc de treball s’ha de triar al professional més convenient segons la filosofia de l’empresa, la personalitat de la gerència i l’equip del departament en el que se ha de integrar el nou candidat.

És indispensable tenir en compte tots aquests factors a l’hora de valorar la personalitat i aptituds de l’aspirant i que siguin aquestes les més coincidents o complementàries amb la idiosincràsia de la companyia, segons las necessitats.

“S’han d’agradar i entendre”

Efectivament, la direcció o cap del departament i el nou candidat han de connectar, tenir feeling, agradar-se. Això facilita una bona entesa, fomenta un bon ambient en las relaciones laborals i en la comunicació.

I a més...

Per l'empresa representa que els components de l’equip, és senten implicats en el projecte. D’aquesta manera, la coordinació de l’equip i les reunions de treball resulten fluides, s’eviten contradiccions internes i es fomenta la negociació. Cada un dels membres es sent motivat al estar en el lloc per el qual està capacitat, promovent d’aquesta manera la transformació de l’empresa i la innovació.


La meva feina consisteix en...

- Valorar la personalitat del candidats en relació a les necessitats que requereix l’empresa.
- Facilitar la cohesió de l'equip.

També:

- Conèixer un nou soci per a evitar incompatibilitats.
- Saber còm tratar a cada client.
- Formar als caps de departamento per a una òptima relació de grup.


Seleccionar personal i encertar

Es fonamental per la seva Empresa.

Pero no es fácil saber tota la informació que cal sobre les aptituts dels candidats.

Els currículums poden ser alterats.

Els test poden ser manipulats.

De tota manera, el cert és que cada individu exhibeix les seves veritats amb una certesa que s’escapa del seu propi control.

Per que:
Està escrit en la seva cara.
Ho expresa en l'escriptura.

La seva lletra i el seu rostre son analitzables i ens permeten saber més i amb més precisió sobre les seves motivacions, els seus impulsos, les seves reaccions i emocions; la seva intel·ligència i la seva creativitat; el seu nivell d’activitat o el seu sentit de l’organització.

La ciència que estudia els trets de la cara és la Morfopsicologia.
http://www.morphopsy.org

La ciència de l'anàlisi de l'escriptura es la Grafologia.
http://www.graphologie.asso.fr/

He ajuntat amdós mètodes per a oferir a l'Empresa una doble garantia de recolzament al seu Departament de Personal RRHH.